رباعی اناری

نام ده و شهر و کار بگذارم تا....

نه خوب نمی شود، ندارد معنا 


شد صورت من به ضرب سیلی قرمز 

تو نام مرا انار بگذار آقا


🍁🍁🍁

او سنبل عاشقان این دوران است 

آری پسرم، انار بی وجدان است 


او هرزه ترین درخت باغ است ببین 

هر شاخه دل یک نفر آویزان است

🍁🍁🍁

محمد کفشدوز


/ 0 نظر / 47 بازدید