شیرین زبان (شعر طنز)

هر چه آورده خدا در این جهانش مال تو

جنگل و دریا،زمین و آسمانش مال تو


من به خوابیدن درون پارک عادت کرده ام

خانه ام شش دانگ ،حتی مبلمانش مال تو


کل استان خراسان را بنامت میکنم

پول کل صادرات زعفرانش مال تو


خواهرم هم هر چه دارد را برایت می دهد

البسه ،پوشاک یا حتی مگانش مال تو


یک برادر دارم آن هم آسمان جل، باز هم

با همین احوال آن کفش کتانش مال تو


مش قلی بقال هم از دست تو عاصی شده 

گفته اجناسی که بوده در دکانش مال تو


هر چه میخواهی بگیر از ما فقط اینجا نمان

هر چه اینجا مانده از خرد و کلانش مال تو


تازه می فهمم چرا میگفت بابایت به من

بین دخترهای من شیرین زبانش مال تو


محمد کفشدوز

/ 0 نظر / 94 بازدید