رباعی پاییزی

زیباست ولی خوی ستمگر دارد 

یک فکر پلید و زشت در سر دارد 


پاییز رضاخان فصول است رفیق

او آمده تا حجاب را بردارد


محمد کفشدوز

#

با حال کمی خراب حاضر می شد 

یک سوژه عکس ناب حاضر می شد

 

پاییز که شد لباس برگش را کند 

انگار برای خواب حاضر می شد


محمد کفشدوز

/ 1 نظر / 32 بازدید